• Samen vieren!
  • Samen spreken!
  • Op de Wiekslag
zijn we samen uniek!
  • Samen spelen!
  • Samen werken!

Samen vieren!

Samen spreken!

Op de Wiekslag
zijn we samen uniek!

Samen spelen!

Samen werken!

WIEKSLAG WINT FRIESE ONDERWIJSPRIJS

Wiekslag wint Friese onderwijsprijs

Winnaar basisonderwijs

De uitslag in de categoriebasisonderwijs: 1 Jenaplanschool de Wiekslag, Drachten; 2 OBS De Opslach, Wommels; 3 SBO De Bolder, Franeker

De basisschool uit Drachten won de onderwijsprijs voor de activiteiten die de school onderneemt met ouderen van een naastgelegen zorgcentrum. De leerlingen doen tijdens een beweegweek spelletjes met de ouderen. Ook kookt een groep kinderen elke maand met bewoners in het zorgcentrum.

Winnaar voortgezet onderwijs

De uitslag in de categorie voortgezet onderwijs: 1 Piet Bakkerschool, Sneek; 2 Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, Leeuwarden; 3 OSG Piter Jelles, Leeuwarden.

De Piet Bakkerschool uit Sneek is een school voor zeer moeilijk lerende en meervoudig beperkte leerlingen. Door het project Leren, Werken en Reizen kunnen leerlingen drie dagen in de week bij een bedrijf werken om ervaring op te doen. De leerlingen krijgen op de leerwerkplek de kans om sociale vaardigheden oefenen en leren zelfstandig te reizen naar hun werk.

Publieksprijs

De publieksprijs in de categorie basisonderwijs werd gewonnen door Jenaplanschool de Wiekslag uit Drachten. De Piet Bakkerschool uit Sneek won de publieksprijs in de categorie voortgezet onderwijs.

De Nationale Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP). Meer informatie over de onderwijsprijs is te vinden op: http://www.onderwijsprijs.nl/.

Link naar Drachtster Courant
 

De Wiekslag     Dwarswyk 346, 9202 CA Drachten     t 0512 - 51 98 90     info@jpbsdewiekslag.nl