• Samen vieren!
  • Samen spreken!
  • Op de Wiekslag
zijn we samen uniek!
  • Samen spelen!
  • Samen werken!

Samen vieren!

Samen spreken!

Op de Wiekslag
zijn we samen uniek!

Samen spelen!

Samen werken!

MR LEDEN

Kim Gall  (Contactpersoon team)
Sinds het schooljaar 2017-2018 zit ik namens de personeelsgeleding in de MR.
Ik werk 3 dagen in de bovenbouwgroep de Rockende Racoons

Hiske Wendt (contactpersoon GMR)
Ik zit sinds het schooljaar 2016-2017 namens de personeelsgeleding in de MR.
Vijf dagen per week werk ik in de middenbouwgroep de Superhelden.

Bauke Molmans (Oudergeleding/Voorzitter)
Vader van Bas (7) en Lisa) en getrouwd met Nanda. In 2014 ben ik in de MR gekomen en ook verkozen tot voorzitter. Ik zit in de MR om 2 redenen. Ten eerste wil ik een bijdrage leveren aan de school van jullie en mijn kinderen. Meehelpen de school extra leuk, goed of veilig te maken. Ten tweede kijk ik graag achter de schermen. Hoe zijn zaken geregeld en doet men wel wat men zegt?
Als ouder mag ik meekijken, beslissen en denken zodat onze kinderen in een zo goed mogelijke omgeving kunnen leren. Ik vind dat belangrijk maar beleef daar ook plezier aan. Margriet van Bruggen-Otter (oudergeleding) 
Ik ben de moeder van Naomi en Larissa. Sinds schooljaar 2015-2016 zit ik in de MR en ben tevens de notulist. 
Ik vind het fijn dat ik namens alle ouders en personeel actief mee mag denken, praten en beslissen over het beleid en het onderwijs van onze school. 
Verder werk ik nog 3 dagen in de week als logopedist en dyslexiebegeleider op Singelland VHS (VMBO-onderwijs).

 

De Wiekslag     Dwarswyk 346, 9202 CA Drachten     t 0512 - 51 98 90     info@jpbsdewiekslag.nl