• Samen vieren!
  • Samen spreken!
  • Op de Wiekslag
zijn we samen uniek!
  • Samen spelen!
  • Samen werken!

Samen vieren!

Samen spreken!

Op de Wiekslag
zijn we samen uniek!

Samen spelen!

Samen werken!

Nieuwsbrief 3 september 2018

Nieuwsbrief 3 september 2018


- Even delen
- Schooljaarkalender en schoolgids
- Toestemming gebruik beeldmateriaal
- Klachtregeling
- Te laat komen
- Leerplicht en verlof
- Koffiemoment hal
- Toneelgroep Us Nocht
- Informatieavond kamp

nieuwsbrief 3 september

<< terug naar overzicht
De Wiekslag     Dwarswyk 346, 9202 CA Drachten     t 0512 - 51 98 90     info@jpbsdewiekslag.nl